🎥 تصاویر میکروسکوپی از حضور ویروس کرونا روی ماسک‌

به علت وجود ویروس‌های زیادی که به هنگام استفاده روی ماسک قرار می‌گیرند، بهتر است بعد از استفاده از ماسک حتما آن را دور بیندازیم.

کرونا روی ماسک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.