بعید است حداقل تا پایان سال 97 دغدغه افزایش قیمت بنزین باعث شود مردم در پمپ بنزین‌ها صف‌ بکشند تا غیر از باک خودروها ، گالن ها را هم پر از بنزین کنند.
بر اساس تبصره آیین نامه اگر در انتهای جلسه مجلس از پاسخ های رییس جمهور قانع نشود ، سوال به قوه قضاییه ارجاع داده می شود اما در آنجا هیچ اتفاقی نمی افتد.
مجتبی ذوالنوری می گوید که در شعار پلاکارد تجمع مدرسه فیضیه قم مردم هشدار دادند که آقای هاشمی سلف صالح دلدادگان به ارتباط با آمریکا بود اما سرنوشت وی که از متن انقلاب بیرون آمده بود به استخر فرح ختم شد بنابراین شما عبرت بگیرید .
در گفت و گو با جمهوریت مطرح شد:
تحریم زندان اوین به روایت رییس سابق این زندان؛ سازمان منافقین به جان بولتن آدرس غلط داد!
جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با جمهوریت خبر داد:
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مطرح می کند که ائمه جمعه کشور برای انقتاد از دولت تحت فشار هستند و بعضا اذعان دارند که در صورت عدم تخریب دولت از آن ها انتقاد می شود.
نماینده مردم قم در مجلس از فضای تجمع مدرسه فیضیه روایت می کند
نماینده مردم قم در مجلس تاکید دارد که اصل تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم اقدام مثبتی بوده و نباید همه تجمع تحت الشعاع یک پلاکارد قرار گیرد.
در گفت وگو با جمهوریت مطرح شد:
نماینده مردم تهران تاکید دارد که در موضوع طرح سوال از روحانی نگاه غالب سیاسی است و دغدغه های معیشتی زیر نگاه سیاسی قرار گرفته اند.
جای این سوال و ابهام باقیست که چرا مصونیت آهنین دارند و برخوردی در خور صورت نمی گیرد تا از تکرار این اقدامات خودسرانه جلوگیری شود؟
یکی از اعضای شورای نگهبان به شوخی عنوان می کرد که در مورد برجام ، پالرمو وFATF هم با این شورا این قدر تماس گرفته نشد
در این وانفسای اقتصاد ، رئیس جمهور و وزرای اقتصادی اش گم شده اند. روحانی از صحبت با مردم پرهیز دارد و مقامات ارشد حتی صحبت های تکراری شان برای آرام کردن فضا را تکرار نمی کنند.