نمایی زیبا از آبشار گریت در استان لرستان را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.