امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۸ ب.ظ
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۷۷ سد بزرگ کشور در ۶ حوضه آبریز بالغ بر ۹۵ سد کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره دارند.