امروز ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۷ ق.ظ
کارگردان شهیر ایتالیایی و خالق «آخرین امپراتور» در ۷۷ سالگی درگذشت.