امروز ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰۴ ق.ظ
کارگردان شهیر ایتالیایی و خالق «آخرین امپراتور» در ۷۷ سالگی درگذشت.