امروز ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱:۲۸ ب.ظ
کارگردان شهیر ایتالیایی و خالق «آخرین امپراتور» در ۷۷ سالگی درگذشت.