امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۸ ب.ظ
مهمانی یا ضیافت یکی از آداب اجتماعی پسندیده محسوب می‌شود که در بین تمام اقوام مرسوم است.