رویات اسرای عراقی درباره جنگ تحمیلی
درباره عملیات «الی بیت‌المقدس» که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، چه می دانید؟