امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۱۵ ق.ظ
این تصویر که در 23 ژوئن 2018 ثبت شده است، تصویر "آزمایشگاه فضایی کیبو"(Kibo laboratory module) است.