امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۳ ب.ظ
بهاره رهنما: متاسفم برای مقامات مربوطه که هیچ حمایتی از بانو شیلا خداداد که با همسر و دو فرزند مورد هتک حرمت یک بیمار عقده ای قرار گرفت نکردند.