امروز ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۰ ق.ظ
شرکت آمازون در نظر دارد برای پیشگیری از سرقت پهپادها و ایمنی پرواز، برنامه جدیدی ارائه دهد.