امروز ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۸ ب.ظ
ویدئویی آموزشی جواهرسازی در منزل را مشاهده می کنید.