امروز ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱:۲۴ ب.ظ
ویندوز  نام رسمی آپدیت بعدی مایکروسافت موسوم به «Windows 10 October 2018 Update» در ایفا 2018 مورد تائید قرار گرفت.