آیت الله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: گردن كلفت ها را كنار گذاشتيم و آمديم سراغ ضعيف‌ترها، بايد از بالا شروع كرد.