امروز ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۰ ق.ظ
پیکر آیت الله سیدمحمود طالقانی از مقابل مسجد دانشگاه تهران، 21 شهریور 1358تشییع شد.