عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است.
وجود هرگونه اختلال در دمپر میل لنگ،شمع ها،محورها ،کمک ها و هوای سرد باعث لرزش موتور و انتقال آن به اتاق خودرو می‌شوند.