احمدی‌نژاد اصلا هیچ محل اعرابی در این مملکت ندارد. بعد از آن كارها دیگر اقبال و اثرگذاری ندارد. شاید خودش فکر کند که دارد و بخشی از جامعه که از نظر معیشتی مشکلاتی دارد به خاطر آن سیاست هدفمندی که بسیار هم غلط بود، هنوز به او مایل باشند، اما به طور کلی جایگاهی ندارد
تنها کسی که از رهبری اخطار کتبی گرفت آقای احمدی نژاد بود، اما او با همین ظاهر نمایی ها و فرافکنی ها بدون اینکه مردم کوچه و بازار بدانند چه خیانتی به خانواده های ایرانی کرده است.
موتلفه ای ها این روزها بیش از هر زمان باید رویات «یا معشر التجّار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر» را به خاطر داشته باشند و همان گونه که برای تجارت پیش از ورود به بازار اعضاء اصلی و شناسنامه های این حزب اندکی فقه را نیز اموخته بودند و در طی تمام سال ها نماد پیوند بازار و طبقه روحانی بودند، حالا نیز باید برای ادامه حیات حزب  مروری بر راه و روش تحزب و سیاست ورزی داشته باشند!
پالس‌های مثبتی از جبهه پایداری دریافت کردیم و امیدواریم که آنها به رویه قبل برنگردند و فکر نکنند که همه‌چیز منحصر در جبهه پایداری است.
کریمی اصفهانی:
باید درباره این صحبت آقای محصولی که گفته «پایداری تنها گروهی که یک ریال از بخش های نظام، چه دولتی، چه خصولتی و مشابه آن نگرفته است، جبهه پایداری است»، باید یادآور شد او و دیگران کارهای شان را قبلا کردند بنابراین دلیلی ندارد دیگران را زیر سئوال ببرند.