حجت الاسلام و المسلمین به 42 سوال دربازه "پوشش و آرایش مرتبط با بانوان " پاسخ گفتند.