امروز ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۱ ب.ظ
انسان میل ذاتی به زیبایی دارد و همین مسأله گاهی باعث می شود تا برای رسیدن به کمال ظاهری دست به هر کاری بزند و راه های عجیبی را برای آراستن خود پیدا کند.