امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۳۷ ق.ظ
موقعی که مأموم نیت می کند باید امام را معین نماید، ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلا اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است .