مسئول بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت شهدای والفجر گفت: اگر مادر یا خواهر فردی سابقه شکستگی استخوان لگن داشته باشد، احتمال ابتلای وی به شکستگی لگن دو برابر سایر افراد می‌شود.