دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و ۱۴ متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور آغاز شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ خط قرمزی نداریم.