خطیب موقت نماز جمعه تهران:
آیت الله موحدی کرمانی خطاب به ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: دوران زورگویی رو به افول است و حتی کشور‌های اروپایی و همپیمانان آمریکا نیزدیگر خسته شده اند و آمریکا روز به روز منزوی‌تر می‌شود.