امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۳۴ ق.ظ
با رای اکثریت سهامداران بانک صادرات ارسلان فتحی پورعضو هیات مدیره بانک صادرات شد.