امروز ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۹ ق.ظ
فوزیه فؤاد بعد از جدایی از محمدرضا پهلوی، با یکی از افسران ارتش مصر ازدواج کرد