امروز ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰۱ ب.ظ
اسامی 5 کاندیدای نهایی برای تصدی شهرداری تهران اعلام شد.