در صفحه اینستاگرام اعلام شد
«محمد جواد ظریف» دوشنبه شب در صفحه اینستاگرام ، استعفای خود را از سمت وزارت امور خارجه اعلام کرد.
قرعه بهشت به نام چه کسی می افتد؛ افشانی ، هاشمی یا آخوندی؟