حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «  تئاتر و سینما » پاسخ گفتند.