/اختصاصی جمهوریت/
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به جمهوریت گفت که درخواست استیضاح محمد جواد ظریف امروز به طور رسمی در مجلس منتفی شد.
رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس :
کاظم جلالی تصریح کرد که هیچ یک از سه فراکسیون مجلس اقبالی به استیضاح ظریف نشان نداده اند.