امروز ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۳ ق.ظ
تغییرات آب و هوایی در استرالیا باعث شد تعداد زیادی اتومبیل‌ در قیر جاده گیر کنند.