دراین مطلب چند راهکار ساده طب سنتی برای درمان "افسردگی پس از زایمان" بررسی شده است.