امروز ۲۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۹ ب.ظ
همه مراجع (به جزآیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم، بهجت و وحید): بنابراحتیاط واجب امام جماعت باید مرد باشد و زن نمی تواند امام جماعت باشد حتى براى زنان.