یک نماینده عراقی مدعی شد
5 کشور در حال تلاش هستند تا تنش میان ایران و آمریکا کمتر شود یا اینکه از این تلاش‌های حمایت می‌کنند.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه جنگی رخ نخواهد داد، گفت: آمریکایی‌ها می‌دانند در هیچ جنگی به این حد گرفتار فضای جنگی توأم با شکست نخواهند شد
ایران یکی از دشمنان سایبری بزرگ آمریکا است. این کشور، چند سال پس از روسیه و چین به عنوان تهدید سایبری ظاهر شد. چندین حمله سایبری بسیار آسیب زا انجام داده و به یک تهدید بزرگ تبدیل شده که روز به روز هم بدتر می‌شود.
"ترامپ" دوست دیکتاتور ها است/ اعمال دوباره تحریم ها می تواند باعث هماهنگی و اتحاد بیشتری بین چین، روسیه و ایران شود. به نظر می رسد ترامپ تمرکز خود را بر روی تغییر رژیم قرار داده است در حالی که هیچ برنامه مشخصی ندارد و اصلا نمی داند با تغییر رژیم به دنبال چیست.همین رفتار ها است که روشن می کند سیاست های ترامپ در قبال ایران بسیار نا مشخص و غیر منطقی است.