امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۹ ب.ظ
بنابر تعبیر ابن سیرین خوردن کله پاچه گوسفند در خواب بدست آوردن نعمت است. دریافت این نعمت به اندازه خوردن پاچه در خواب می‌باشد.