بدون همراهی و چراغ سبز ریاض، امکان امضای چنین توافق‌نامه‌هایی وجود نمی‌داشت. عربستان نه تنها آسمان خود را بر روی پروازهای مستقیم بین تل‌آویو و ابوظبی گشوده، بلکه عملا راه را برای تغییر رویکرد خود در قبال اسرائیل هموار ساخته است.