امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۴:۳۵ ب.ظ
گویا ترامپ که با شعار جلوگیری از افول آمریکا به میدان آمده است، آمده تا تیر خلاص را به حیثیت آمریکا بزند. حیثیتی برای آمریکا در سطح جهانی باقی نمانده است