امروز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲ ق.ظ
بررسی‌های حاکی از آن است که منشأ این انفجار بیشتر از سوی عناصر داخلی بوده است که فعلا از بیان جزییات آن معذوریم.
هم به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف باید رسیدگی شود و هم نام آنها باید افشا شود.