قیمت سکه در آستانه چهار میلیون تومان
روند رو به رشد قیمت سکه خرید و فروش در این بازار را در روزهای پایانی هفته به کف رساند.