هنوز حزب کارگزاران دارای منزلت بالایی است و می‌تواند تعیین‌کننده اما به نظر من حزب کارگزاران تک‌روی نخواهد کرد و خود را جدا از جبهه اصلاحات جدا نمی‌کند. اینکه عده‌ای بگویند این حزب اصلاح‌طلب نیست، کاملا سخن نادرستی را مطرح کرده‌اند. هویت کارگزاران کاملا اصلاح‌طلب است و هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود
شورای مرکزی ضمن بررسی عملکرد هفت ساله دولت، از اسحاق جهانگیری عضو هیئت موسس کارگزاران سازندگی ایران و معاون اول رئیس جمهور دعوت کرد تا با حضور در جلسات این شورا، به پرسش‌ها درباره شرایط کشور و عملکرد دولت دوازدهم پاسخ دهد.
طیف چپ حزب کارگزاران، با اتخاذ بنای مسالمت‌جویی با بقیه گروه‌‌‌های اصلاح‌طلبی، مترصد اعاده حیثیت اصلاح‌طلبی از مجموعه این حزب، در منظر و مأوای دوستان است.
تشکل هایی در انتخابات موفق می شوند که سراغ افرادی برای نامزدی در انتخابات بروند که آنها اهل پاسخگویی و روشنگری بوده و به سوالات و ابهامات مردم پاسخ دهند.
بنده نه به عنوان فردی که عضو حزب کارگزاران هستم اما براین باورم که افرادِ صاحبِ نظری، همچون مرعشی به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاریِ اصلاح‌طلبان می‌تواند موثر باشد چرا که او قبلا بارها ثابت کرده‌ که در ایجادِ وحدتِ رویه بسیار موفق است