خبرگزاری تسنیم خبر داد که حسن عباسی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بازداشت شد.