امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۴ ق.ظ
نظامیانی در قرارگاه سازندگی خاتم داریم که کارهای اقتصادی ، عمرانی و صنعتی انجام می‌دهند و بار سنگینی از دوش دولت برداشته‌اند. با این حال معتقدم هرکسی که مسئولیت دولت را برعهده می‌گیرد باید یک تیم کارشناس اقتصادی قوی و قابل قبول داشته باشد
از آنجا که متولیان تشکیلات تصمیم گرفتند تا دی ماه چراغ خاموش جلو بروند، به طبع درز اطلاعات به رسانه ها حالت قطره چکانی دارد، به همین دلیل گمانه زنی هایی در محافل خبری شکل گرفته است.
اصل بر ارائه لیست واحد در میان جریان اصولگرا است‌. از سویی توجه به شاخص های مدیریت شهری و تخصصی کار کردن در شورا مورد تاکید است.
مکانیزم انتخاباتی اصولگرایان در سطح کشور مشخص شده منتها سیاست های اعمالی است نه اعلامی. سعی داریم به جای اینکه اعلام کنیم چه روشی داریم و چه کاری می خواهیم انجام دهیم، ابتدا سیاست ها اعمال شود و در وقت خودش بروز و ظهور پیدا کند تا تحت روش های خنثی کننده رقبا قرار نگیرد.
در طول 7 سال گذشته اصلاح طلبان حل همه مسائل را شرطی کردند. آنها حل مسائل را مشروط به برجام و حل مسائل بین المللی کردند. لذا به نظر می رسد طرفند همیشگی اصلاح طلبان است که از چنین موضعی استفاده کنند در حالیکه مردم همیشه براساس عملکرد افرادی که در قدرت هستند ارزیابی دقیقی دارند و براساس این ارزیابی سعی می کند اگر جریان حاکم بر قدرت نتوانست مشکلات کشور و جامعه را حل و مطالبات عمومی را محقق کند، به گروه دیگری روی می آورند.
میدان برای جریانی که در جهت تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی عمل کند، باز است و منعی هم وجود ندارد مگر جریانات ساختارشکنی که متاسفانه با دشمن در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌ها همراهی می‌کنند این گروه‌ها به طور طبیعی نباید در رقابت‌های انتخاباتی حضور یابند.
اگر کسی از حزب کمونیست چین شناخت داشته باشد، می فهمد که از کمونیست در آنجا هیچ خبری نیست. درست است اسمش «حزب کمونیست» است اما هیچ یک از مولفه های کونیست در تفکر و اندیشه های این حزب وجود ندارد. آن نوع سوسیالیسمی که کمونیست ها به آن معتقد بودند فقط در کوبا و کره شمالی امروز دیده می شود.