معاون هماهنگی امور فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور:
با توجه به اینکه ۵ و نیم سال از عمر ۷ ساله دولت فعلی در تحریم‌های سنگین سپری شده است از لحاظ بو دجه و درآمدهای ارزی شرایط سختی را متحمل شده ایم.
اعطای وام و تسهیلات ارزان قیمت به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه با کارمزد 4 درصد از طریق صندوق کارآفرینی امید ظرف دو هفته آینده اجرایی خواهد شد .