مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور از ورود این سازمان نظارتی به قراردادهای پرحاشیه و جنجالی تیم های فوتبالی خبر داد. نکته حائز اهمیت اینکه دیوان محاسبات قرار است به قراردادهای پرحاشیه قبلی و آتی ورود کند.
میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس : به شبهه ارائه شده از سوی دیدبان شفافیت و عدالت اشاره می‌کنم که مراد قانونگذار از ۲۰ سال سابقه کار، احراز توانمندی مدیریتی برای مسئولیت خطیر دیوان محاسبات است نه سابقه‌ی سنواتی که برای حکم کارگزینی محاسبه می‌کنند.
رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس در اطلاعیه ای گفته است: آقای مهرداد بذرپاش، در هر سه «شرط احراز ریاست دیوان محاسبات»، شرایط قانونی لازم را داشت و حتی در دو شرط نیز بالاتر از نصاب قانونی موردنیاز، امتیاز کسب کرد.»
نامزدهای⁧ ریاست ⁩و ⁧دادستانی⁧ دیوان محاسبات مشخص شدند
گزینه‌های ریاست و دادستانی دیوان محاسبات این هفته در کمیته امور دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس بررسی می‌شود.
محسن اسماعیلی ، مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات کشور هستند