هنوز حزب کارگزاران دارای منزلت بالایی است و می‌تواند تعیین‌کننده اما به نظر من حزب کارگزاران تک‌روی نخواهد کرد و خود را جدا از جبهه اصلاحات جدا نمی‌کند. اینکه عده‌ای بگویند این حزب اصلاح‌طلب نیست، کاملا سخن نادرستی را مطرح کرده‌اند. هویت کارگزاران کاملا اصلاح‌طلب است و هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود
د‌‌ر خصوص اصلاح‌طلبان امروز شاهد‌‌ سکوت اين جريان فکري هستيم، علاوه براين د‌‌ر کشور ما ثابت شد‌‌ه است نمي‌توان پيش‌بيني د‌‌قيقي از رفتار انتخاباتي مرد‌‌م و جريان‌ها د‌‌اشت