امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۱ ق.ظ
چرا گاهی رنگ موی ترامپ خاکستری است، آیا این قرار است به ما یک ترامپ جدی را نشان دهد؟