قطعاً رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی نیز در پدید آمدن این بی‌اعتمادی سهم دارند. یکطرفه‌گوئی‌ها و یکطرفه‌نویسی‌ها، به راه انداختن جنگ میان جناح‌ها و فراهم ساختن هیزم برای شعله‌ور کردن آتش کینه نسبت به همدیگر از بلاهای خانمان‌سوز رسانه‌ای هستند و از مهم‌ترین عوامل کاهش اعتماد محسوب می‌شوند.
در فرصت چند ماهه‌ای که تا زمان ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری آینده و بررسی صلاحیت‌ آنها وجود دارد، شورای نگهبان اگر همت کند و در معیارهای خود به‌ویژه در مورد دو عنوان «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» تجدیدنظر اساسی نماید، می‌تواند اشتباه در تشخیص صلاحیت‌ها را به میزان چشمگیری کاهش دهد.
هیچیک از اصول 9گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند.
این نوع ردیف بودجه و پرداخت از جیب مردم به صداوسیما از اقدامات عجیب شهر اولین‌هاست.
روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به روحانی نوشت : در برابر توهین به وزرا در مجلس بی تفاوت نباشید/ مجلس یازدهم تنها در مقابله با دولت، یک دست است و در تمایلات جناحی، چندین دست
مثال ساده، رانندگی است که فرد به صرف نداشتن سوء پیشینه نمی‌تواند رانندگی کند بلکه باید آموزش ببیند و مجوز (صلاحیت) بگیرد. یا مثلاً در امر انتخاب همسر، هیچ انسانی با عقل متوسط نمی‌گوید که اصل بر برائت است، بلکه حتماً در حد مقدرات به دنبال کشف حداقل معیارهای صلاحیت در فرد نامزد می‌گردد.
جمهوری اسلامی:
روزنامه جمهوری اسلامی از رفتار یک مداح در مذمت تصمیمات مسئولین انتقاد کرد.