سیدحسن آقا میری واعظ جنجالی که سال گذشته خلع لباس شد به کرونا مبتلا شده است
سید حسن آقا میری روحانی جنجالی که با حکم دادگاه ویژه روحانیت از پوشیدت لباس روحانیت منع شده است در شب قدر با ظاهری متفاوت به سخنرانی پرداخت
طیف غالب مخاطبانت کسانی هستند که قرائت‌های مشهور و متداول از دین و مذهب را سختگیرانه و ناعادلانه می‌پندارند اما دین گریز و دین ستیز نیستند، لذا (فارغ از ارزشگذاری) مجذوب قرائتی شده‌اند که سهل‌المؤونه‌تر و ظاهراً دارای تسامح و تساهل بیشتری است.