رئیسی تنها کاندیدای اصولگرایان در انتخابات سال۹۶ بود و ۱۷میلیون رای آورد. آقای رئیسی الان رئیس قوه قضائیه است، درچارچوب جریان انقلاب اسلامی حرکت می‌کند و مسیر یاران و نیروهای انقلاب اسلامی را قبول دارد بنابراین نقش‌شان در جریان اصولگرایی پررنگتر از هرکس دیگری در حال حاضر می‌باشد.
در آخرین بررسی کمیسیون بنابر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شده است.
سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس در گفت وگو با جمهوریت:
سید حسین نقوی حسینی تاکید دارد که مسائلی که در مجلس و توسط نمایندگان پیگیری می شود تصمیم خود آن ها است و ارتباطی به فشار نیروهای نظامی و مسلح بیرون از مجلس ندارد.