صوفی همچنین از نحوه سازوکار جریان متبوعش در عرصه رقابت‌های ۱۴۰۰ سخن گفت و در عین حال ارائه نظرات مختلف در بین اصلاح طلبان را یک واقعیت دانست و از تفسیر انتخاباتی تکنوکرات ها در نحوه ورود اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.