امروز ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۶ ق.ظ
اسامی لیست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اعلام شد.
ایشان الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ۲ دوره حکم از رهبری گرفته است. سؤال من این است که چرا در ادبیات سیاسی نمی گویند هاشمی چی ها یا روحانی چی ها! چون عده ای از ابتدا نمی خواستند در مقابل رای مردم تمکین کنند.
خاتمی‌چی ها، روحانی‌چی ها یا هاشمی چی ها ولی به ما که می رسید می گوید احمدی‌نژادی ها. به نظر من بخاطر اینکه موضوع و افراد تقلیل داده شوند، اینگونه نگاه می شود.
نماینده مجلس ششم گفت:«تا جایی که آقای احمدی‌نژاد را می‌شناسم، خلقیات او اهل کار تشکیلاتی نیست. من بعید می‌دانم که آقای احمدی‌نژاد یک زمانی بتواند یک جریانی یا حزبی یا گروهی را بسیج و ساماندهی بکند.»