سلامت مردم خطر قرمز نمایندگان ملت
فشار خون بالا یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبی، عروقی و کلیوی در کشور است.
افزایش مصرف نمک،اجتناب از نوشیدنیهای الکلی و ضربدری کردن پاها موقع نشستن از جمله راهکارهای بالا بردن فشار خون است.